Školení školitelů

Výcvik lektorů pro praktické kurzy. Podmínkou je absolvování vybraného kurzu, přečtení doporučené literatury a ověření v praxi, tj. vlastní zkušenosti.