Školení školitelů / Training of Trainers

Ráda bych předávala své léty ověřené moudro dál, nejlépe prostřednictvím dalších lektorů. Záleží na dohodě :-)