• Jsem absolvent  Katedry informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v  Praze. Do roku 1995 jsem pracovala v oboru, nejvíce mne bavila pozice "metodika", kdy jsem měla na starosti vzdělávání a "předžvýkávání" odborných informací tak, aby je pokud možno každý pochopil, a aby se daly znalosti uplatnit v praxi.

  • Po roce 1989 jsem pracovala v Národní knihovně (rešeršní a studijní činnost) a na Ministerstvu kultury, kde jsem mj. připravila projekt "Informační dálnice".

  • Dva roky jsem potom působila v mezinárodní poradenské firmě, která realizovala projekty Phare pro oblast vzdělávání (mj. Training of Trainers), získala jsem zde cenné zkušenosti s řízením vzdělávacích projektů

  • a od roku 1997 pracuji "na volné noze". Začínala jsem jako finanční poradce, od roku 2000 se zabývám "zdravým životním stylem" - a snažím se podle moudrých rad žít. 

  • Vedle poradenské činnosti jsem se věnovala převážně vzdělávání. Přečetla jsem na toto téma mnoho a mnoho moudrých knih, ale bylo jich tolik, že jsem začala mít v hlavě poněkud zmatek. A tak jsem si sama pro sebe sepsala to nejpodstatnější. A vyplatilo se:

  • Díky moudrému nakladateli panu mgr. Hášovi byla příručka v roce 2005 vydána pod názvem Cesta k finanční prosperitě. (Profess Consulting).

  • V současnosti se snažím naplňovat svoje poslání, tj. zanechat na tomto světě po sobě nějakou stopu. Ráda proto pomáhám lidem najít odvahu být sami sebou a žít tak život podle svých představ a dosahovat harmonie ve všech směrech. Zkrátka a dobře žít zdravý a smysluplný život. Naštěstí nikdy není pozdě. Pokud chcete svůj život začít měnit, stačí upravit pár zvyklostí. Náš život totiž z velké části utvářejí naše zvyky... Jak svůj život pomocí patřičných zvyklostí změnit je nápní praktických kurzů a pracovních seminářů.

  • Také bych ráda předala své léty odzkoušené know-how jako školení dalších školitelů, abych zajistila předávání osvědčených znalostí.

Tyto stránky jsou věnovány především praktickým krokům, moje další stránky www.kolmanova.com jsou věnovány moudrým knihám a následným seminářům. Byla bych ráda, kdyby lidé nejen četli, ale také přemýšleli o tom, co čtou a některé rady ulatňovaly v praxi, a aby měli možnost si o svých oblíbených knížkách popovídat a vzájemně se inspirovat.

certifikát o absolvování kurzu chrono-oro-dietologie v Nice, který vedl profesor Zannini, tvůrce tohoto nového oboru ve světě výživy