Praktické kurzy

  • Dva ryze praktické kurzy - minimální teorie, možnost uplatnění poznatků v každodenním životě.

  • Kapacita kurzů je omezená, protože je kladen důraz na diskuzi a cvičení

  • Z každého kurzu si účastníci odnesou jednoduché teze.

  • Absolventi se mohou stát lektory, pokud se účastní následného "školení školitelů" - nácviku kurzu podle prezentce v power point - vhodné zejména pro soukromé lektory či poradce nebo pro vedoucí pracovníky podnikání Network Marketingu.

  • V případě zájmu můžete kurzy organizovat pro své zájemce. Stačí napsat na můj mail :-)