Pracovní semináře

Zatímco PRAKTICKÉ KURZY jsou velmi jednoduché - zaměřené na nácvik dovedností a možnost sdílení, PRACOVNÍ SEMINÁŘE jsou zaměřené na prohlubování znalostí získaných v kurzech, na možnost diskutovat, na výměnu zkušeností, vzájemnoou podporu a inspiraci.