Umění vést

Umění vést

autor: Robin S. SHARMA (Vyd. Rybka Publishers2014)


* Učení sivanských mnichů - vůdčí principy leadershipu. Systém, který předává nadšení nejen ve firmách, ale i v životě. S uměním vést souvisejí principy sebe-řízení.


Leadership je v podstatě životní filozofie - vše začíná u vedení sebe sama. Je nutné prokázat odvahu vést sami sebe a vyrůst ve velkou osobnost. Mentální trénink se uplatňuje i při sportu, kdy si sportovec nejdříve v duchu představuje a prožívá výsledek.


Každý velký lídr je v podstatě vizionář, má schopnost vytvořit zajímavou vizi a předat ji dál, nadchnout pro ni další lidi...

Leadership nespočívá v řízení věcí, ale v rozvíjení lidí.

A opět - každý musí začít sám u sebe. Zásadní je schopnost být zakotveni v přítomnosti, ale zaměřeni na budoucnost, tj.

1/ schopnost organizovat svůj čas

2/ schopnost plánovat budoucnost.

Všichni jsme obětí zvyků, neradi opouštíme bezpečnou zónu pohodlí. Cesta? Nové zvyky jako rituály.

1.Rituál: Dej odměně za práci smysl. Smysluplná vize, se kterou se mohou zaměstnanci ztotožnit.

Podstata: Zaměření na podmanivý cíl.

Poučení: Schopnost nadchnout, a schopnost objevit v lidech jejich skrytý potenciál.

Postup: Zkoušet v praxi = výsledky

Citát: Hlavním úkolem je povznášet lidi kolem sebe a posilovat jejich sebedůvěru


2. Rituál: Řiď hlavou, veď srdcem

Podstata: Rituál mezilidských vztahů.

Poučení: Pěstovat vzájemně prospěšnou komunikaci, založenou na uznání, pochvale ...

Postup: Aktivní naslouchání, dodržování slibů, pravdomluvnost, empatie a laskavost

Citát: Pěstujte schopnost oslovit a nadchnout, a tím obohacovat své vztahy. Když obohatíte vzájemné vztahy, pozvednete svoji schopnost vést a řídit = Jít příkladem.


3.Rituál: Pravidelně odměňuj, vytrvale chval

Podstata: Rituál týmové jednoty.

Poučení: Lídři bývají znamenitými učiteli a trenéry. Pravidelně své zaměstnance oceňují a chválí.

Postup: Symboly vítězství na oči všech. "Vision Map".

Citát: Oceňovaní zaměstnanci se začnou cítit součástí týmu, a tím váš tým vzkvétá.


4.Rituál: Nebát se změny, vyvolávat ji

Podstata: Adaptabilita a zvládání změn.

Poučení: Změna je život. Změna je radost. Změna přináší úspěch. Bez změny není pokrok.

Postup: Přejděte od učení k realizaci ("Kritériem poznaného je praxe").

Citát: Nelze dělat stále stejné věci a očekávat jiný výsledek. Jestli chcete jiný výsledek ve firmě, je třeba změnit způsob jejího vedení.


5.Rituál: Soustřeď se na to podstatné

Podstata: Osobní efektivnost, jejím tajemstvím je zaměření na cíl.

Poučení: Naučte se dotahovat věci do konce a ovládat ČAS, jinak čas ovládá nás.

Postup: Jednat podle priorit.

Citát: Každý den prožívejte tak, jako kdyby to byl den poslední. Každý den prožijte tak, jak chcete žít celý život. Nepromarněte žádný ze svých dnů, které vám byly vyměřeny na této Zemi. Minulost je historií, budoucnost chimérou, jediné, co je skutečné, je PŘÍTOMNOST.


6.Rituál: Lídr vede sám sebe

Podstata: Začátek je uvnitř, v hlavě - způsobu myšlení.

Poučení: Nesmiřovat se s průměrem, neustále na sobě pracovat, rozšiřovat představy o "možném".

Postup: Mentalita "smrtelné postele".

Citát: "Tolik se zabýváš snahou vydělat na živobytí, že nakonec docela zapomínáš, jak žít." Mnich,
který prodal své ferrari.


7.Rituál: Vnímej to, co vnímají ostatní, ale přemýšlej jako nikdo jiný

Podstata: Tvořivost a novátorství, nápady a jejich realizace...

Poučení: Každá lidská bytost je kreativní.

Postup: Mozkový trust. Schůzka s nápady...

Citát: Probuďte svoji zvědavost a radost z tvoření.


8.Rituál: Propoj leadership s odkazem

Podstata: Zanechat po sobě stopu.

Poučení: Smyslem života je žít smysluplný život.

Postup: Vytvářením úspěšné přítomnosti budujete oslnivou budoucnost.

Citát: Zanechání odkazu znamená objevit a naplnit svůj "životní úkol" - své poslání.