Návyky šťastných dětí a jejich rodičů a/nebo prarodičů

Praktický kurz pro dospělé, kteří se chtějí naučit žít šťastný život a naučit to samé i své děti. Jedná se o zjednodušenou verzi kurzu Fit pro zdravý život tak, aby si dospělí spolu se svými dětmi osvojili nejzásadnější návyky pro zdravý a úspěšný, tedy šťastný život. Návyky se dědí z generace na generaci, občas je třeba revize...

Kurzu se mohou zúčastnit max. dva dospělí z jedné rodiny za cenu jednoho kurzu. Společně pak mohou zábavnou formou zavádět tyto jednoduché návyky v rámci celé rodiny. 

Cílem je naučit se žít spokojený smysluplný život a současně posílit mezigenerační vazby.

 

TO NEJLEPŠÍ, CO MŮŽETE DÁT SVÝM DĚTEM I LIDEM V OKOLÍ, JE PŘÍKLAD VLASTNÍHO FUNGUJÍCÍHO ŽIVOTA 

 

     Program:

 1.  

  1. Proč návyky. Dobré návyky = Dobrý život. Dobrá nálada je dobrý zvyk.
  2. Jak ihned změnit náladu.
  3. Zásadní návyk pro dobré vztahy.
  4. Zásadní návyk pro zdravé finance.
  5. Bonus: "Kouzelný džin" - celoživottní hra pro děti i pro dospělé

Doporučené čtení:

 1. Mel Robbinsonová: JEDEN ZVYK VÁM ZMĚNÍ ŽIVOT. Pěti vteřinový zvyk, který změní váš postoj, myšlení i chování. Pragma ; 

 2. Dalajlama: SEMÍNKO VLÍDNOSTI. Knižní klub. 

 3. Sean Covey: SEDM NÁVYKŮ ŠŤASTNÝCH DĚTÍ. Inspirativní obrázková kniha od syna autora Sedmi návyků skutečně efektivních lidí. FranklinCovey.cz ;

 4. Lorena Pajalunga: HRAVÁ JÓGA. Základní jógová abeceda pro děti jak ji cvičí zvířátka. Knižní klub ;

 5. Miroslav Háša, Miroslav Oupic: TAJNÝ DENÍK BARBORKY SYSLOVÉ. Cesta k finanční samostatnosti. (Nezbytná finanční gramotnost pro děti - bohužel se ve školách neučí, a ani rodiče většinou jí neoplývají. Chyby se tak dědí z generace na generaci.) Profess Consulting