Zdravý a prospěšný život

FIT po všech stránkách?

Být fit, tedy ve formě, znamená žít vyvážený život. Pečovat o své zdraví, o své vztahy, o své finance. Díky internetu je dnes možné vytvořit si z péče o zdraví a vzhled "ozdravný penězovod" - pasivní zdroj trvalého nezávislého příjmu, a tím si užívat život ve zdraví, bez finančních problémů, a ve společnosti příjemných lidí, kteří jdou za podobným cílem. 

Zdraví a vzhled?

 Zjistila jsem, že lidé o zdraví mluví, ale téměř nic pro jeho udržení či vylepšení nedělají. Nechávají jej v péči lékařů, a když jsou zklamáni, vyrazí za různými léčiteli... Vše se odvíjí od toho, že je zdravotní péče jakoby zadarmo. A co je zadarmo, toho si lidé neváží.  Za co lidé utrácejí velké peníze? Do čeho investují?  Především do hubnutí a do omlazovacích kúr, jako jsou plastické operace, drahá kosmetika. Přitom stačí dát do pořádku své celkové zdraví.  Vyzkoušela jsem sama na sobě i na svém okolí 4 jednoduché kroky, ráda se prostřednictvím kurzu "Stále fit" podělím.

Zdravé vztahy?

 Jak se budete chovat k sobě, tak se budou chovat ostatní k vám. To je zákon akce a reakce aneb "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá".  Začněte se proto k sobě chovat s úctou. Posilujte své sebevědomí.  Zdravé sebevědomí nemá nic společného s nafoukaností. Zdravé sebevědomí znamená, že začneme správně, tj. vědomě používat svoji vrozenou sílu. Tato síla působí stále, nelze ji vypnout. Bohužel spíš působí proti nám, protože si nejsme její síly vědomi. Proč ji neopoužít ´vědomě´pro své dobro? Chovat se k sobě s úctou také znamená vážit si svého času.

Zdravé finance?

 I zdravý člověk je bez peněz napůl nemocný. Dnes je velmi nebezpečné nezajistit si více zdrojů příjmu. Je rozumné začít se finančně vzdělávat.1/ Peníze je třeba nejdříve vydělat, přesněji řečeno vytvořit. O způsobu generování příjmu rozhoduje, jakou jste osobností - viz Cash Flow Kvadrant... 2/ Peníze je třeba také udržet, a to bývá paradoxně těžší než je vydělat...3/ Peníze je třeba investovat tak, aby byly nejen rozmnožovány, ale zároveň byly i chráněny. Měli bychom začít rozeznávat, zda své peníze investujeme do aktiv nebo do pasiv. Pozor na hloupé dluhy! Bohatí si půjčují pouze na aktiva... 4/ Peníze musejí proudit, přinášet užitek, vylepšovat život. Nežijeme, abychom hromadili peníze, ale abychom si zajistili pohodlný život. Dnes se bez peněz žít nedá.

Bonus: Ozdravný penězovod?

Možnost skloubit vše dohromady, tj. vytvořit si péčí o zdraví a vzhled trvalý přísun peněz, přátel i volného času. Stačí nakupovat produkty pro vylepšení zdraví a vzhledu v chytrém (sdíleném) e-shopu.... viz "Chytré nakupování"