"STÁLE FIT"

Praktický návod pro každého, kdo si chce vylepšit a udržet zdraví a kondici, a to bez ohledu na věk. Naštěstí se dá proces stárnutí výrazně zpomalit.

Na základě zjištění, že všechny lidské bytosti nestárnou stejnou měrou, popsali vědci tři rozdílné způsoby, jak charakterizovat lidský věk.

  • Věk chronologický, který odpovídá datumu v rodném listu.

  • Psychologický věk je subjektivní zkušeností toho, jak se sami cítíme.

  • Biologický věk je měřítkem toho, jak dobře náš organizmus funguje. Jde o nejdůležitější komponent v procesu stárnutí. Padesátiletý člověk, který o sebe dobře dbá, může mít biologickou kondici třicetiletého jedince. A naopak, třicetiletý, který o své zdraví nedbá, může mít biologickou kondici daleko staršího člověka.

  • Biologický věk lze příznivě ovlivňovat. Je třeba zařadit pro péči o zdraví a vzhled pár užitečných každodenních návyků... 

Návod, jak do svého každodenního života zařadit pár jednoduchých zvyků tak, abyste se cítili plni energie, stále mladí, a těšili se pevnému zdraví, nabízí praktický kurz "Stále fit".

Kurz ocení hlavně lidé,

  • kteří si váží svého zdraví, chtějí si ho udržet, popřípadě vylepšit,

  • kteří chtějí zůstat co nejdéle mladí - roky zastavit nelze, ale existují možnosti, jak si udržet "biologický věk" na dobré úrovni, a vyhnout se tak neduhům "stáří",

  • kteří se cítí jako "vyhořelé palivo", a chtěli by získat více energie,

  • kteří se nebrání možnosti vytvořit si z péče o zdraví a vzhled chytrý penězovod.

Účastníci obdrží jednoduché teze.