Zdravé vztahy?

  •  Jak se budete chovat k sobě, tak se budou chovat ostatní k vám. To je zákon akce a reakce aneb "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá".

  •  Začněte se proto k sobě chovat s úctou. Posilujte své sebevědomí.

  •  Zdravé sebevědomí nemá nic společného s nafoukaností. Zdravé sebevědomí znamená, že začneme správně, tj. vědomě používat svoji vrozenou sílu. Tato síla působí stále, nelze ji vypnout. Bohužel spíš působí proti nám, protože si nejsme její síly vědomi. Proč ji neopoužít ´vědomě´pro své dobro?

  •  Chovat se k sobě s úctou také znamená vážit si svého času.