Zdravé finance?

 I zdravý člověk je bez peněz napůl nemocný. Dnes je velmi nebezpečné nezajistit si více zdrojů příjmu. Je rozumné začít se finančně vzdělávat.

1/ Peníze je třeba nejdříve vydělat, přesněji řečeno vytvořit. O způsobu generování příjmu rozhoduje, jakou jste osobností - viz Cash Flow Kvadrant...

2/ Peníze je třeba také udržet, a to bývá paradoxně těžší než je vydělat...

3/ Peníze je třeba investovat tak, aby byly nejen rozmnožovány, ale zároveň byly i chráněny. Měli bychom začít rozeznávat, zda své peníze investujeme do aktiv nebo do pasiv. Pozor na hloupé dluhy! Bohatí si půjčují pouze na aktiva... 

4/ Peníze musejí proudit, přinášet užitek, vylepšovat život. Nežijeme, abychom hromadili peníze, ale abychom si zajistili pohodlný život. Dnes se bez peněz žít nedá.