Výběr kurzu podle profesí nebo zájmu

Doporučené kurzy pro různé cílové skupiny. Ideální je pochopitelně absolvovat postupně všechny kurzy, ale jak začít?

 * Malí a střední podnikatelé včetně OSVČ: Chytré nakupování jako finanční a zdravotní pojistka

 * Lektoři pro zdravý životní styl nebo úspěšný život: Fit program pro zdravý život

 * Učitelé "na volné noze": Chytré nakupování jako finanční a zdravotní pojistka

 * Umělci na volné noze: Stále fit (omlazující program + finanční a zdravotní pojistka)

 * Oblast sportu, včetně trenérů fitness: Stále fit (omlazující program + finanční a zdravotní pojistka)

 * Jóga - instruktoři: Fit program pro zdravý život

 * Poradenství - podnikání: Chytré nakupování jako finanční a zdravotní pojistka

 * Poradenství - právníci: Chytré nakupování jako finanční a zdravotní pojistka

 * Poradenství - finance: Chytré nakupování jako chytrá investice 2 in 1

 * Poradenství - zdraví, krása: Stále fit (omlazující program + finanční a zdravotní pojistka)

 * Poradenství - výživa: Do formy (revitalizační program pro ideální postavu + finanční a zdravotní pojistka)

 * Manažeři: Obnova sil (revitalizační program pro více energie + finanční a zdravotní pojistka)

 * Ostatní zaměstnanci: Chytré nakupování jako finanční a zdravotní pojistka

 * Aktivní důchodci: Fit program pro zdravý život

 * Studenti: Chytré nakupování jako finanční a zdravotní pojistka k budoucímu zaměstnání či podnikání

 * Rodiče na rodičovské "dovolené": Obnova sil (revitalizační program pro více energie + finanční a zdravotní pojistka)

 * Ostatní - všichni, kteří se chtějí být zdraví a současně se finančně pojistit: Chytré nakupování jako finanční a zdravotní pojistka


Základem je vždy CHYTRÉ NAKUPOVÁNÍ - a to buď jako finanční a současně zdravotní pojistka (Nákup chytrých potravin v chytrém e-shopu) nebo jako součást programu Čtyř kroků ke zdraví a půvabu - varianty STÁLE FIT (ozdravný omlazující program), nebo DO FORMY (formování postavy - méně kg, a tím současně více energie a chuti do života) nebo OBNOVA SIL (revitalizační program jako prevence vyhoření, hlavně pro manažery, apod.)


Vzdělávací firmy si mohou vybrat kurz pro určitou cílovou skupinu  a po zaškolení kurzy samy pořádat. 

Nabídka všestranně prospěšné spolupráce

pro malé a střední podnikatele včetně OSVČ. Stačí propojit kurzy + chytrý e-shop + vaše podnikání.

Pokud se připojíte k síti chytrých zákazníků (budete nakupu chytré produkty pro vylepšení zdraví a vhledu) a pokud poskytnete ve své provozovně zázemí pro praktické kurzy, pak získáte

  • neomezený alternativní příjem nezávislý na vašem podnikání,
  • podíl z kurzovného, popř. po získání licence celé kurzovné,
  • zdarma propagaci vašich stávajících služeb - kurzy navštíví i lidé mimo vaši klientelu.

Já získám

  • neustále se rozšiřující síť chytrých zákazníků a vedoucích pracovníků,
  • vedení praktických kurzů bez mé přítomnosti,
  • a v neposlední řadě další přátele.

Firma, která provozuje chytrý (sdílený) e-shop, získá

  • stálé zákazníky,
  • a vedle toho další nové zákazníky, kteří mají potenciál stát se dalšími stálými zákazníky.