Licenční kurzy jako školení školitelů

Kurzy můžete spoluorganizovat nebo  po absolvování a zaškolení vést kurz/y samostatně.  Vedlejším efektem je zdarma propagace vašich služeb, pokud jsou kurzy vedeny ve vašem zařízení.

Postup:

1.  Absolvent vybraného kurzu. 

2.  Absolvovent doplňujícího pracovního semináře.

3.  Asistent kurzu.

4.  Školitel kurzu.

5.  Školitel školitelů.

Licence zdarma, ale pouze pro zákazníky Ramissio (viz "Chytrý e-shop)