Fit program pro zdravý a úspěšný (prospěšný) život

Tři pilíře pro zdravý život 

ZDRAVÝ ORGANIZMUS + ZDRAVÉ VZTAHY + ZDRAVÉ FINANCE.

Zdraví a vzhled

Zjistila jsem, že lidé o zdraví mluví, ale téměř nic pro jeho udržení či vylepšení nedělají. Nechávají jej v péči lékařů, a když jsou zklamáni, vyrazí za různými léčiteli... Vše se odvíjí od toho, že je zdravotní péče jakoby zadarmo. A co je zadarmo, toho si lidé neváží... Za co lidé utrácejí velké peníze? Do čeho investují? Především do hubnutí a do omlazovacích kúr, jako jsou plastické operace, drahá kosmetika. Přitom stačí dát do pořádku své celkové zdraví, které zahrnuje i zdravé vztahy a zdravé finance. 

Zdravé vztahy

Zdravé vztahy začínají u sebe. Jak se budete chovat k sobě, tak se budou chovat ostatní k vám. To je zákon akce a reakce aneb "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá". Začněte se proto k sobě chovat s úctou. Posilujte svoje sebevědomí. Chovat se k sobě s úctou znamená také vážit si svého času... 

Zdravé finance

I zdravý člověk je bez peněz napůl nemocný, jak kdysi prohlásil Oscar Wilde. Mezi základy finanční gramotnosti patří pochopit rozdíl mezi aktivním a pasivním příjmem a mezi aktivy a pasivy. Potřebujete část vydělaných peněz investovat, a to do aktiv - do něčeho, co do vaší peněženky přináší další peníze. Na rozdíl od pasiv (například dům, ve kterém bydlíme), které nám peníze odčerpávají.  Dnes je velmi nebezpečné nezajistit si více zdrojů příjmu, bez peněz se žít nedá. Jeden si můžete třeba vytvořit tím, že změníte některé své nákupní zvyky a začnete nakupovat chytře. Nakupujete v chytrém e-shopu a sdílíte s dalšími bystrými lidmi.

Úspěch?

Pro každého znamená úspěch něco jiného. Nejčastěji je definován jako dosažení cíle. Jde tedy o to, jakých cílů chceme dosáhnout. Pokud chceme žít úspěšný (a tím i zdravý) život, pak musíme především přestat spěchat ( úúú - spěch) a dát mu smysl. Úspěšný = Prospěšný život znamená objevit svoji "životní práci". Říká se, že když děláme práci, která nás baví a naplňuje, a současně přináší užitek, pak přináší i peníze.

Jak začít svůj život měnit k lepšímu?

Pokud chceme život změnit, je třeba např. změnit některé své zvyky změnit nebo zavést nové produktivní zvyklosti. Náš život totiž utvářejí z velké většiny naše zvyky. Jaké zvyklosti a jak je ukotvit v každodenním životě přináší cyklus praktických kurzů: